ajde ili hajde

 

Pravilno je i jedno i drugo.

Oblici sa h, hajde, hajdemo, hajdete, bolji su nego ajde, ajdemo, ajdete.

Krnji oblici hajd, hajdmo, hajte pišu se bez apostrofa.