azbestni ili azbesni


Piše se azbestni.

Suglasnička grupa stn ostaje nepromenjena u svim oblicima prideva stranog porekla (kao što su aoristni, karstni, kontrastni, protestni itd.): azbestni, azbestna, azbestno.
Čuva se stn i u domaćem prstni (izvedeno od prst) da ne bi došlo do mešanja sa prsni (izvedeno od prsa).