Azijac ili Azijat


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Stanovnik Azije je Azijac, a stanovnica Azijka. Prisvojni pridev je azijski.
Oblici Azijat, Azijatkinja, azijatski upotrebljavaju se danas u ekspresivnom značenju (sa negativnim prizvukom za označavanje osobe koja se ponaša na način karakterističan za Aziju u negativnom smislu).