Azijac ili Azijat

 

Piše se i jedno i drugo.

Stanovnik Azije je Azijac a stanovnica Azijka. Prisvojni pridev je azijski.

Oblici Azijat, Azijatkinja, azijatski upotrebljavaju se u ekspresivnom značenju (sa negativnim prizvukom).