akvedukt ili akvadukt

 

Piše se akvedukt.

Ta imenica preuzeta je iz latinskog jezika, u kojem ona glasi aquae ductus.