akvedukt ili akvadukt

 

Piše se akvedukt.

Od latinskog aquae ductus, prema aqua (voda) i ductus (vođenje).