arhiv ili arhiva

 

Piše se i jedno i drugo.

I arhiv i arhiva upotrebljava se u značenju skup, zbirka dokumenata i odeljenje ustanove u kojem se čuvaju službeni spisi.

U nazivima naučnih ustanova i stručnih časopisa upotrebljava se samo imenica arhiv.