arhiv ili arhiva


Piše se i jedno i drugo.

I arhiv i arhiva upotrebljavaju se u značenju „skup, zbirka dokumenata” i „odeljenje ustanove u kojem se čuvaju službeni spisi”.
U nazivima naučnih ustanova i stručnih časopisa upotrebljava se samo imenica arhiv.