akobogda ili ako bog da


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Prilog akobogda, koji znači kuda, kamo, piše se sastavljeno: zdravo, prijatelju, akobogda?
Odvojeno se piše u značenju nadam se, verovatno: biće sve u redu ako bog da.