akobogda ili ako bog da


Piše se i jedno i drugo.

Prilog akobogda, koji znači kuda, kamo, piše se spojeno: zdravo, prijatelju, akobogda?
Odvojeno se piše u značenju nadam se, verovatno: biće sve u redu ako bog da.