anđelski ili anđeoski


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Pridev anđelski znači koji se odnosi na anđele: anđelska hijerarhija, anđelska krila i sl.
Pridev anđeoski, koji znači kao anđeo, nalik anđelu, upotrebljava se u prenesenom značenju: anđeoski glas, anđeoski lik, anđeoski osmeh i sl.