auto-put ili autoput


Piše se auto-put.

Prefiksoid auto- piše se sa crticom kada znači automobilski, automobilistički: auto-guma, auto-lakirer, auto-limar, auto-mehaničar, auto-oprema, auto-salon, auto-stoper, auto-škola itd.
Izuzetak su složenice sa auto- u kojima je drugi deo nesamostalan: autodrom, autostrada itd.
Kada auto- znači sopstven, sam sebi, piše se sastavljeno: autobiografija, autopilot, autoportret, autosugestija itd.