akademija ili akademia


Piše se akademija.

Suglasnik j se po pravilu piše između samoglasnika i-a, i-e, i-u (osim na prepoznatljivom spoju složenih reči): avijacija, armija, dijeta, klijent, linija, medijapan, pijedestal, pijuk, podijum, radijus, rivijera, televizija, trijumf itd.