o tom pitanju ili po tom pitanju


Piše se o tom pitanju.

U standardnom jeziku neprihvatljiv je konferencijaški izraz po tom pitanju. Umesto po preporučuje se predlog o.