o tom pitanju ili po tom pitanju

 

Piše se o tom pitanju.

Predlog o sa lokativom ukazuje na predmet govora, pisanja, saopštavanja. Može se govoriti i pisati o nekome ili o nečemu, ali se ne može govoriti po nekome ili po nečemu.