ogrubeti ili ogrubiti


Piše se i jedno i drugo.

Glagol ogrubeti znači postati grub.
Glagol ogrubiti znači učiniti grubim.