ogrubeti ili ogrubiti

 

Piše se i jedno i drugo.

Glagol ogrubeti znači postati grub.

Glagol ogrubiti znači učiniti grubim.