obožavalac ili obožavaoc

 

Piše se obožavalac.

Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (a ne -oc) na glagolsku osnovu. Obožavalac je imenica nastala od glagola obožavati.

Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o.

U jednini:

– nom. – obožavalac,

– gen. – obožavaoca,

– dat. – obožavaocu,

– aku. – obožavaoca,

– vok. – obožavaoče,

– ins. – obožavaocem,

– lok. – obožavaocu.

U množini:

– nom. – obožavaoci,

– gen. – obožavalaca,

– dat. – obožavaocima,

– aku. – obožavaoce,

– vok. – obožavaoci,

– ins. – obožavaocima,

– lok. – obožavaocima.