obožavalac ili obožavaoc

 

Piše se obožavalac.

Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (ne -oc) na glagolsku osnovu (podnosilac, posetilac, poznavalac itd.). Obožavalac je imenica nastala od glagola obožavati.

Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o.

Promena po padežima (jednina; množina):
• nom. – obožavalac; obožavaoci
• gen. – obožavaoca; obožavalaca
• dat. – obožavaocu; obožavaocima
• ak. – obožavaoca; obožavaoce
• vok. – obožavaoče; obožavaoci
• instr. – obožavaocem; obožavaocima
• lok. – obožavaocu; obožavaocima