oktobar ili oktombar

 

Piše se oktobar.

Od latinskog october, prema octo (osam).

U starom rimskom kalendaru, po kojem je godina počinjala u martu, oktobar je bio osmi mesec.