oktobar ili oktombar


Piše se oktobar.

Ta imenica preuzeta je iz latinskog jezika, u kojem ona glasi october (prema octo ’osam’).
(U starom rimskom kalendaru, po kojem je godina počinjala u martu, oktobar je bio osmi mesec.)