odeljenjski ili odeljenski


Piše se odeljenjski.

Taj pridev izveden je od imenice odeljenje dodavanjem nastavka -ski: odeljenjski starešina, odeljenjska zajednica, odeljenjsko veće itd.