odvij ili odvi

 

Piše se odvij.

Imperativ od glagola odviti glasi odvij-odvijmo-odvijte. Glagoli koji u prvom licu jednine prezenta imaju završetak -ijem (odvijem) imaju glas j u svim licima zapovednog načina.