odvij ili odvi


Piše se odvij.

Imperativ od glagola odviti (prvo lice jednine prezenta: odvijem) glasi odvij, odvijmo, odvijte. Svi glagoli čije se prvo lice prezenta završava na -ijem imaju glas j u sva tri oblika zapovednog načina.