ostaci ili ostatci

 

Piše se ostaci.

Kada se suglasnik t nađe ispred glasa c, vrši se uprošćavanje suglasničke grupe (gubljenje suglasnika) radi lakšeg izgovora reči. Glas c sliven je od glasova t i s, pa se t gubi kako ne bi došlo do nagomilavanja istih glasova ili glasova koji se isto izgovaraju.

U jednini:

– nom. – ostatak,

– gen. – ostatka,

– dat. – ostatku,

– aku. – ostatak,

– vok. – ostatak,

– ins. – ostatkom,

– lok. – ostatku.

U množini:

– nom. – ostaci,

– gen. – ostataka,

– dat. – ostacima,

– aku. – ostatke,

– vok. – ostaci,

– ins. – ostacima,

– lok. – ostacima.