ostaci ili ostatci

 

Piše se ostaci.

Kada se suglasnik t nađe ispred glasa c, vrši se uprošćavanje suglasničke grupe (gubljenje suglasnika) radi lakšeg izgovora reči. Glas c sliven je od glasova t i s, pa se t gubi kako ne bi došlo do nagomilavanja istih glasova ili glasova koji se isto izgovaraju.

Promena po padežima (jednina; množina):

• nom. – ostatak; ostaci

• gen. – ostatka; ostataka

• dat. – ostatku; ostacima

• aku. – ostatak; ostatke

• vok. – ostatak; ostaci

• ins. – ostatkom; ostacima

• lok. – ostatku; ostacima