ostaci ili ostatci


Piše se ostaci.

Kada se suglasnik t nađe ispred glasa c, vrši se uprošćavanje suglasničke grupe (gubljenje suglasnika) radi lakšeg izgovora reči. Glas c sliven je od glasova t i s, pa se t gubi kako ne bi došlo do nagomilavanja istih glasova ili glasova koji se isto izgovaraju.
Promena po padežima (jednina; množina):
• nom. – ostatak; ostaci
• gen. – ostatka; ostataka
• dat.-lok. – ostatku; ostacima
• ak. – ostatak; ostatke
• instr. – ostatkom; ostacima