ostaci ili ostatci


Piše se ostaci.

Suglasnik t gubi se ispred slivenog suglasnika c (zato što taj glas u prvom svom delu sadrži elemente glasa t).
Promena po padežima (jednina; množina):
• nom. – ostatak; ostaci
• gen. – ostatka; ostataka
• dat.-lok. – ostatku; ostacima
• ak. – ostatak; ostatke
• instr. – ostatkom; ostacima