odštampati ili otštampati


Piše se odštampati.

Kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog š (ili s), dolazi do odstupanja od jednačenja suglasnika po zvučnosti.