opšteobrazovni ili opšte obrazovni


Piše se opšteobrazovni.

Opšte-, koje kao prvi deo pridevskih (i priloških) složenica označava da pojam u drugom delu ima (sve)opšte značenje, vrednost, da se uopšteno, u celini obuhvata ono što se drugim delom složenice kazuje, piše se sastavljeno: opštečovečanski, opštedruštven, opšteljudski, opštenarodni, opštepoznat, opšteprihvaćen, opštepriznat, opšteslovenski, opštevažeći itd.