objekat ili objekt


Pravilno je oboje.

Podjednako dobri oblici, koji se ravnopravno upotrebljavaju. Neke imenice stranog (uglavnom latinskog) porekla sa završetkom na -kt mogu imati nepostojano a u nominativu jednine, ali neobavezno. U genitivu množine to a je obavezno, dok ga u ostalim padežima nema.
Promena po padežima (jednina; množina):
• nom. – objek(a)t; objekti
• gen. – objekta; objekata
• dat.-lok. – objektu; objektima
• ak. – objek(a)t; objekte
• instr. – objektom; objektima