objekat ili objekt

 

Pravilno je i jedno i drugo.

Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. Suglasnička grupa kt u rečima stranog porekla može se razbiti umetanjem nepostojanog a ili ne mora. Svi ostali padeži su isti.

Promena po padežima (jednina; množina):

• nom. – objek(a)t; objekti

• gen. – objekta; objekata

• dat. – objektu; objektima

• aku. – objek(a)t; objekte

• vok. – objekte; objekti

• ins. – objektom; objektima

• lok. – objektu; objektima