objekat ili objekt

 

Pravilno je i jedno i drugo.

Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. Suglasnička grupa kt u rečima stranog porekla može se razbiti umetanjem nepostojanog a ili ne mora. Svi ostali padeži su isti.

U jednini:

– nom. – objek(a)t,

– gen. – objekta,

– dat. – objektu,

– aku. – objek(a)t,

– vok. – objekte,

– ins. – objektom,

– lok. – objektu.

U množini:

– nom. – objekti,

– gen. – objekata,

– dat. – objektima,

– aku. – objekte,

– vok. – objekti,

– ins. – objektima,

– lok. – objektima.