odbici ili odbitci

 

Piše se odbici.

Kada se suglasnik t nađe ispred glasa c, vrši se uprošćavanje suglasničke grupe (gubljenje suglasnika) radi lakšeg izgovora reči. Glas c sliven je od glasova t i s, pa se t gubi kako ne bi došlo do nagomilavanja istih glasova ili glasova koji se isto izgovaraju.

U jednini:

– nom. – odbitak,

– gen. – odbitka,

– dat. – odbitku,

– aku. – odbitak,

– vok. – odbitak,

– ins. – odbitkom,

– lok. – odbitku.

U množini:

– nom. – odbici,

– gen. – odbitaka,

– dat. – odbicima,

– aku. – odbitke,

– vok. – odbici,

– ins. – odbicima,

– lok. – odbicima.