odbici ili odbitci

 

Piše se odbici.

Kada se suglasnik t nađe ispred glasa c, vrši se uprošćavanje suglasničke grupe (gubljenje suglasnika) radi lakšeg izgovora reči. Glas c sliven je od glasova t i s, pa se t gubi kako ne bi došlo do nagomilavanja istih glasova ili glasova koji se isto izgovaraju.

Promena po padežima (jednina; množina):

• nom. – odbitak; odbici

• gen. – odbitka; odbitaka

• dat. – odbitku; odbicima

• aku. – odbitak; odbitke

• vok. – odbitak; odbici

• ins. – odbitkom; odbicima

• lok. – odbitku; odbicima