odbici ili odbitci


Piše se odbici.

Kada se suglasnik t nađe ispred glasa c, vrši se uprošćavanje suglasničke grupe (gubljenje suglasnika) radi lakšeg izgovora reči. Glas c sliven je od glasova t i s, pa se t gubi kako ne bi došlo do nagomilavanja istih glasova ili glasova koji se isto izgovaraju.
Promena po padežima (jednina; množina):
• nom. – odbitak; odbici
• gen. – odbitka; odbitaka
• dat.-lok. – odbitku; odbicima
• ak. – odbitak; odbitke
• instr. – odbitkom; odbicima