odskačući ili odskakajući

 

Piše se odskačući.

Glagolski prilog sadašnji od glagola odskakati glasi odskačući. Gradi se od 3. lica množine prezenta odskaču i nastavka -ći.