odskačući ili odskakajući


Piše se odskačući.

Glagolski prilog sadašnji od glagola odskakati glasi odskačući. Gradi se od punog oblika 3. lica množine prezenta (odskaču) dodavanjem gramatičkog nastavka -ći.