olovci ili olovki

 

Piše se olovci.

Dativ i lokativ od imenice olovka glase olovci. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena k u c ispred i).