olovci ili olovki


Piše se olovci.

Dativ i lokativ jednine od imenice olovka glase olovci. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena k u c ispred i).
Genitiv množine glasi olovaka (ne olovki).