otkrij ili otkri

 

Piše se otkrij.

Imperativ od glagola otkriti glasi otkrij-otkrijmo-otkrijte. Glagoli koji u prvom licu jednine prezenta imaju završetak -ijem (otkrijem) imaju glas j u svim licima zapovednog načina.