otkrij ili otkri


Piše se otkrij.

Imperativ od glagola otkriti (prvo lice jednine prezenta: otkrijem) glasi otkrij, otkrijmo, otkrijte. Svi glagoli čije se prvo lice prezenta završava na -ijem imaju glas j u sva tri oblika zapovednog načina.