otpij ili otpi


Piše se otpij.

Imperativ od glagola otpiti (prvo lice jednine prezenta: otpijem) glasi otpij, otpijmo, otpijte. Svi glagoli čije se prvo lice prezenta završava na -ijem imaju glas j u sva tri oblika zapovednog načina.