ogoleti ili ogoliti


Piše se i jedno i drugo.

Glagol ogoleti znači postati go.
Glagol ogoliti znači učiniti golim.