ogoleti ili ogoliti

 

Piše se i jedno i drugo.

Glagol ogoleti znači postati go.

Glagol ogoliti znači učiniti golim.