ogoleti ili ogoliti


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Glagol ogoleti znači postati go.
Glagol ogoliti znači učiniti golim.