odlij ili odli

 

Piše se odlij.

Imperativ od glagola odliti glasi odlij-odlijmo-odlijte. Glagoli koji u prvom licu jednine prezenta imaju završetak -ijem (odlijem) imaju glas j u svim licima zapovednog načina.