odlij ili odli


Piše se odlij.

Imperativ od glagola odliti (prvo lice jednine prezenta: odlijem) glasi odlij, odlijmo, odlijte. Svi glagoli čije se prvo lice prezenta završava na -ijem imaju glas j u sva tri oblika zapovednog načina.