ovčiji ili ovčji


Pravilno je oboje, ali je bolje upotrebljavati pridev ovčiji.

Pridevski sufiks -ji može imati i oblik -iji, ali se preporučuje upotreba kraćeg nastavka: božji, čovečji, dečji, kokošji, kozji, lisičji, mačji, pačji, prepeličji, vražji, vučji, zečji itd.
Dužem obliku prednost se daje kad se osnova završava suglasničkom grupom, radi lakšeg izgovora: čavčiji, guščiji, plovčiji, vrapčiji itd.
Pridev pasji upotrebljava se samo u tom obliku.