očekujući ili očekivajući


Piše se očekujući.

Glagolski prilog sadašnji od glagola očekivati glasi očekujući. Gradi se od punog oblika 3. lica množine prezenta (očekuju) dodavanjem gramatičkog nastavka -ći.