očekujući ili očekivajući

 

Piše se očekujući.

Glagolski prilog sadašnji od glagola očekivati glasi očekujući. Gradi se od 3. lica množine prezenta očekuju i nastavka -ći.