odmalena ili od malena


Piše se odmalena.

To je prilog koji znači od detinjstva, od malih nogu: naučio je tako odmalena.