o tom potom ili otom-potom


Piše se o tom potom.

Taj izraz, mada je s vremenom srastao u izgovoru (izgovara se s prenesenim akcentom: „òtōm pòtōm”), piše se odvojeno. Upotrebljava se u razgovornom jeziku i znači „o tome ne treba govoriti sada”.