o tom potom ili otom-potom

 

Piše se o tom potom.

Iako je taj izraz s vremenom srastao u izgovoru (izgovara se sa prenesenim akcentom: otom potom), piše se odvojeno – o tom potom. Ako se želi istaći drugi deo, treba pisati crtu sa belinama (ne crticu): o tom – potom.