odsto ili posto

 

Pravilno je i jedno i drugo.

Znak za procenat [%], koji se piše uz brojku bez razmaka (beline), čita se odsto, posto ili (ređe) nasto.