odsto ili posto

 

Pravilno je i jedno i drugo.

Znak za procenat (%) piše se uz brojku bez razmaka i čita se odsto, posto ili, ređe, nasto.