otpre ili od pre


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Prilog otpre, koji znači iz ranijeg vremena, odranije, piše se sastavljeno: poznajemo se otpre. U tom prilogu izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnosti (zvučno d ispred bezvučnog p prelazi u svoj bezvučni parnjak t).
Kada je spoj dva predloga, od i pre, piše se odvojeno: od pre godinu dana.