opet Jovo nanovo ili opet jovo nanovo


Piše se opet Jovo nanovo.

Imena i prezimena ne gube karakter vlastitog imena kada su figurativno upotrebljena, pa se pišu velikim početnim slovom: nema za Rajka kape, ona je Katica za sve, to su Robinzoni modernog vremena i sl.