odškrinuti ili otškrinuti

 

Piše se odškrinuti.

Kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog š (ili bezvučnog s), dolazi do odstupanja od jednačenja suglasnika po zvučnosti.