odškrinuti ili otškrinuti


Piše se odškrinuti.

Kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog š (ili s), dolazi do odstupanja od jednačenja suglasnika po zvučnosti.