osam-devet ili osam devet


Piše se osam-devet.

Spojevi brojeva ili imenica sa brojem koji označavaju približnost pišu se sa crticom: tri-četiri, dvoje-troje, sedmorica-osmorica, pet-šest stotina, sat-dva, nedelju-dve, godinu-dve, korak-dva, litar-dva, kilogram-dva itd.