originalan ili orginalan

 

Piše se originalan.

Taj pridev preuzet je iz latinskog jezika, u kojem on glasi originalis.