bacil ili bakcil

 

Piše se bacil.

Ta imenica, kojom se označava bakterija koja ima oblik štapića, uzročnik mnogih teških zaraznih bolesti, potiče od latinskog bacillus.