banci ili banki


Piše se i jedno i drugo.

Dativ i lokativ jednine od imenice banka glase banci. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena k u c ispred i).
Genitiv množine glasi banki (češće banaka).