blaži ili blažiji


Piše se blaži.

Od prideva blag komparativ je blaži. Gradi se tako što se na osnovu prideva dodaje nastavak -ji, koji izaziva jotovanje prethodnog suglasnika.