bezbednosna ili bezbednostna


Piše se bezbednosna.

U pridevima koji se završavaju na -stan, po ispadanju nepostojanog a grupa stn uprošćava se u sn u jednini ženskog i srednjeg roda i u množini sva tri roda: bezbednostan, bezbednosna, bezbednosno, bezbednosni, bezbednosne, bezbednosna.
Kada se t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovor (stl, stlj, stn, štn), ta grupa se uprošćava (ispadanjem t) radi lakšeg izgovora.