burad ili burići


Pravilno je oboje.

Imenica bure nema množinu nego se umesto nje ravnopravno upotrebljavaju zbirna imenica burad i imenica burići.