barci ili barki


Piše se i jedno i drugo.

Dativ i lokativ jednine od imenice barka glase barci. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena k u c ispred i).
Genitiv množine glasi barki.