buregdžinica ili burekdžinica

 

Piše se buregdžinica.

U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnosti (bezvučno k ispred zvučnog prelazi u svoj zvučni parnjak g).

Isto tako, buregdžija (ne burekdžija).