buregdžinica ili burekdžinica


Piše se buregdžinica.

U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnosti (bezvučno k ispred zvučnog prelazi u svoj zvučni parnjak g).
Isto tako, buregdžija (ne burekdžija).