belji ili beliji


Piše se belji.

Od prideva beo komparativ je belji. Gradi se tako što se na gramatičku osnovu bel- dodaje nastavak -ji, koji izaziva jotovanje prethodnog suglasnika.