Branki ili Branci

 

Piše se Branki.

To je slučaj odstupanja od sibilarizacije (u dativu i lokativu od ličnih imena ne vrši se ta glasovna promena).

Prisvojni pridev je Brankin.