Branki ili Branci


Piše se Branki.

To je slučaj odstupanja od sibilarizacije. U dativu i lokativu od ličnih imena ne vrši se ta glasovna promena: Anki, Danki, Jovanki, Zorki itd.
Prisvojni pridev je Brankin.