bezvučan ili bezzvučan


Piše se bezvučan.

U toj reči izvršena je glasovna promena gubljenja suglasnika (dva ista suglasnika svode se po pravilu na jedan).