bešnji ili besniji


Piše se bešnji.

Od prideva besan komparativ je bešnji. Gradi se tako što se na gramatičku osnovu besn- dodaje nastavak -ji, koji izaziva jotovanje prethodnog suglasnika (potom i jednačenje po mestu tvorbe).