bademantil ili bade mantil

 

Piše se bademantil.

Ta imenica, kojom se označava ogrtač, obično od frotira, koji se oblači posle kupanja, potiče od nemačkog Bademantel (od baden – kupati, Mantel – kabanica).