bici ili bitki


Pravilno je oboje.

Dativ i lokativ od imenice bitka glase bici ili bitki. Kod pojedinih imenica koje se završavaju na -ka, -ga, -ha dozvoljena su dvojstva, tj. pravilne su i reči u kojima glasovna promena jeste izvršena i reči u kojima ona nije izvršena: arabesci i arabeski, cevci i cevki, (k)ćerci i (k)ćerki, fresci i freski, humoresci i humoreski, masci i maski, pripoveci i pripovetki, sluzi i slugi, eposi i epohi i dr.