Bog ili bog


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Velikim početnim slovom, Bog, piše se kad se odnosi na hrišćanskog (odnosno muslimanskog, jevrejskog) boga i kad ima osobine posebnog imena: U početku stvori Bog nebo i zemlju. Velikim slovom pišu se i ustaljene zamene za Boga: Gospod, Svemogući, Svevišnji.
Malim početnim slovom, bog, piše se kad označava božanstvo u mnogobožačkoj religiji, kad ima opšte (zajedničko) ili atributsko značenje, u ustaljenim izrazima i uzrečicama: bog Perun, grčki bog rata, bože sačuvaj, budi bog s nama, daj bože, hvala bogu, za ime boga i sl.