Bog ili bog

 

Piše se i jedno i drugo.

Velikim početnim slovom piše se kad se odnosi na hrišćanskog, jevrejskog ili muslimanskog boga i kad ima osobine posebnog imena: U početku stvori Bog nebo i zemlju; ona veruje u Boga.

Velikim početnim slovom pišu se i ustaljene zamene za Boga – Bog Otac, Gospod, Svevišnji.

Malim početnim slovom piše se kad označava božanstvo u mnogobožačkoj religiji, kad ima opšte (zajedničko) ili atributsko značenje, kod ustaljenih izraza i uzrečica: slovenski bog vetra; Zevs je bio vrhovni grčki bog; bože sačuvaj; budi bog s nama; daj bože.